ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΕ Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 23/09/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20/8/2015

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δραστηριότητα:ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Α.Φ.Μ.:800613771
Γ.Ε.ΜΗ.:132212407000
Περιφέρεια:Αττικής
Δήμος:Πειραιώς
Διεύθυνση:ΙΑΣΩΝΟΣ 2-Τ.Κ. 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ